Home » Emperyalist Kültür Sanayii ve W. Disney - Vakvak Amca Nasıl Okunmalı? by Ariel Dorfman
Emperyalist Kültür Sanayii ve W. Disney - Vakvak Amca Nasıl Okunmalı? Ariel Dorfman

Emperyalist Kültür Sanayii ve W. Disney - Vakvak Amca Nasıl Okunmalı?

Ariel Dorfman

Published 1977
ISBN :
Paperback
156 pages
Enter the sum

 About the Book 

Emperyalist ülkelerin, azgelişmiş ülkelere işlenmiş madde ve teknolojiyle birlikte ihraç ettiği kapitalist toplum anlayışıyla davranış modellerini içeren kültür ürünleri irdelenmesi gereken bir sorundur. Şilili iki Marksist eleştirmen Dorfman ye Mattelart, burjuva kitle kültürünün yüzyılımızdaki en önemli temsilcisi Disneyin masum yüzlü dünyasının ardındaki ideolojiden yola çıkarak burjuvazinin baskı ve sömürüye dayanan ilişkilerini ve kitlelerin beyinlerini biçimlendiren kitle kültürünün oluşturulmasında hâkim sınıfların rolünü Marksist açıdan ele alıyorlar. Şilide yakılan bu kitabın, ülkemizde burjuvazinin geniş yığınlar üzerindeki yozlaştırma eyleminin kavranıp aşılmasında da önemli bir adım olacağı kanısındayız.